ZAMĚSTNANCI MŠ


Pedagogičtí pracovníci

 • Ředitelka:  Bc. Urbanová Eva
 • Zástupce ředitelky: Bc. Gorošová Anna
 • Třída: Myšky
 • Kovaříková Miroslava
 • Michalcová Jaroslava
 • Třída: Žabky
 • Bc. Urbanová Eva
 • Slunečková Zuzana
 • Třída: Veverky
 • Bc. Gorošová Anna
 • Mgr. Kubišová Martina

 • Markéta Pěrková - školní asistent

Logoped: Mgr. Pavlína Kubková

Správní zaměstnanci

 • Beníčková Pavla
 • Olivová Sylva
 • Helísek Josef

Pracovnice školní jídelny

 • Vedoucí školní jídelny:  Zetková Mária


 • Záchvějová Jaroslava
 • Olivová Sylva


Účetní: Řezníčková Dagmar

Mzdová účetní: Sekaninová Oldřiška