ZAMĚSTNANCI MŠ


Pedagogičtí pracovníci

 • Ředitelka:  Urbanová Eva
 • Zástupce ředitelky: Bc. Gorošová Anna
 • Třída: Myšky
 • Urbanová Eva
 • Bc. Helísková Lucie
 • Třída: Žabky
 • Bc. Gorošová Anna
 • Sýkorová Eliška
 • Třída: Veverky
 • Michalcová Jaroslava
 • Mgr. Kubišová Martina

 • Markéta Pěrková - školní asistent

Logoped: Mgr. Pavlína Kubková

Správní zaměstnanci

 • Kablásková Danuše
 • Špačková Alena
 • Tepal Miroslav

Pracovnice školní jídelny

 • Vedoucí školní jídelny:  Zetková Mária


 • Záchvějová Jaroslava
 • Běhůnková Anežka

Účetní: Řezníčková Dagmar

Mzdová účetní: Sekaninová Oldřiška