NÁŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

,, Jedna, dva, tři, čtyři pět, se zvířátky poznám svět "

Vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Opírá se o nejnovější poznatky vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku.