POČET DĚTÍ

Počty dětí k 1.9.2018:

  • třída myšek - 21 dětí 2,5 -4 letí
  • třída zajíčků - 28 dětí 4-5 letí
  • třída veverek -28 dětí 5-6 letí

TŘÍDA MYŠEK

TŘÍDA ZAJÍČKŮ

TŘÍDA VEVEREK