POČET DĚTÍ

Počty dětí:

  • třída myšek - 18 dětí
  • třída žabek - 28 dětí
  • třída veverek -28 dětí

TŘÍDA MYŠEK

Třída "Myšky" se nachází v přízemí budovy mateřské školy Svatopluka Čecha. Je to třída, kde si děti hrají, tvoří a vzdělávají se od 7:30 do 15:30 hod., poté přecházejí do třídy veverek v 1. poschodí. Při příznivém počasí jsou děti v době rozcházení se domů na školní zahradě, kde si dítě přebírají zákonní zástupci do 16:15 hod. O děti se ve třídě "Myšky" starají dvě paní učitelky + školní asistent.  Třídu tvoří herna, v níž si děti hrají, tvoří a probíhá zde i výchovná práce. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem (přizpůsobeným věku a výšce dětí), hracími koutky, množstvím hraček určeným k volným hrám a komplexnímu rozvoji dětí. Nechybí zázemí pro provádění hudebních činností, výtvarných a jiných tvořivých aktivit. Děti se stravují ve třídě. Každé dítě má své místo u stolečku se svojí značkou. V zadní části třídy se děti ukládají po obědě k odpočinku na lehátkách s peřinkou a polštářkem. O lůžkoviny pečují provozní zaměstnankyně školky. Před třídou se nachází šatna, přes kterou se prochází na sociální zařízení.

TŘÍDA ŽABIČEK

"Žabky" mají k dispozici pro pobyt dětí třídu, ke které přináleží lehárna. U třídy je sociální zařízení (WC a umyvárna) a také šatna. Třída je vybavena dětským dřevěným nábytkem a přizpůsobena ke hraní. Je velká, prostorná a je rozdělena na několik částí - ateliér, prostor ke hraní a hrací koutek s "kuchyňkou". Ateliér slouží k pracovním a výtvarným činnostem dětí, jsou zde také poličky s výtvarnými, pracovními potřebami i různými netradičními materiály. V herní části se děti hrají, je zde měkký koberec a skříňky s různými hračkami, stavebnicemi, pomůckami pro všestranný rozvoj dětí i mnoha dětskými knížkami. Třída má uzpůsobeno uložení pomůcek a hraček tak, aby děti na většinu věcí samy dosáhly. Lehárna slouží k odpočinku dětí. Tato místnost slouží také ke hraní, jsou zde hračky, vláčky, autodráha aj. V lehárně je pohodlná dětská sedačka, na které děti rády sedí a prohlížejí si knížky, je zde také televize. Tato místnost je využívána také ke cvičení dětí a k jejich pohybovým aktivitám. K tomuto účelu tu máme prolézací žebřík, skluzavku, žebřiny a žíněnku. Uspořádáním třídy a herny podporujeme aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti /biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální/.


TŘÍDA VEVEREK

Třída se nachází ve zvýšeném přízemí v levé části budovy, bezprostředně k ní navazuje lehárna, šatna a sociální zařízení pro děti. Třída je dostatečně vybavena hračkami a pomůckami, které jsou dětem volně přístupné. Děti mají také možnost využívat interaktivní panel. Prostor lehárny je dopoledne i odpoledne využíván k pohybovým aktivitám, konstruktivním a námětovým hrám, na odpočinek si děti samostatně připravují matrace a lůžkoviny. Do třídy je zapsáno 28 dětí ve věku 5 - 7 let (14 chlapců a 14 dívek), předškoláků je 20. Děti mohou navštěvovat doplňkový program plavání, bruslení, keramiku, Píšeme podle písniček a Sporťák.