DOKUMENTYŽádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Směrnice k přijímání dětí


Přihláška k prázdninovému provozu


Školní vzdělávací program


Školní řád


Směrnice k přijímání dětí


Oznámení ukončení předškolního vzdělávání


Formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


Úspěšný vstup do školy


GDPR

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation). 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Hlášení incidentu - Protokol o ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů


Žádost - uplatňování práv Subjektem údajů


Informace poskytované správcem