Co nabízíme vašim dětem

Speciální program

  • Individuální logopedická péče poskytovaná speciálním pedagogem a logop.asistentkami
  • Píšeme podle písniček - vizuální-akustická metoda pro děti před vstupem do školy

Doplňkový program

  • Předškoláček - 
  • Keramika - tvořivá práce s hlínou

Pohybový program

  • cvičení dětí v sokolovně - rozvíjení pohybových dovedností, cvičení odvahy
  • předplavecký výcvik

Adaptační program

  • Klubíčko - hrátky a tvoření s dětmi v předadaptačním a adaptačním období

Kulturní program

  • návštěva divadelních představení, koncertů, výstav
  • oživování lidových zvyků a tradic
  • návštěva dopravního hřiště