AKTUALITY
Informace pro rodiče

Z důvodu NEMOCI lektora angličtiny je lekce angličtiny dne 2.2. ZRUŠENA.
Děkujeme za pochopení. 


Divadlo

V pátek 10.2. do MŠ přijede divadlo s pohádkou "Sněhuláci". 


INFORMACE PRO RODIČE

TŘÍDA VEVEREK

V pondělí 6. února nás Adámek pozval k narozeninám na výlet do SMAJLÍKOVA DO UH.

Prosíme příchod dětí do MŠ v 7.30h(svačina), odjezd autobusem v 8.20h.

S sebou batůžek, uzavíratelné pití, sušenku, sportovní obuv, sportovní oblečení.


DĚKUJEME RODIČŮM ZA VSTŘÍCNOST A SPOLUPRÁCI 
PŘI KONÁNÍ VOLEB V MŠ. 


KARNEVAL V MŠ

Ve čtvrtek 9.2. budeme mít v naší MŠ karneval.
Prosíme doneste dětem masku nebo převlek. 


DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, PRARODIČŮM

ZA POMOC S ORGANIZACÍ BRUSLENÍ,

ZA PŘEVOZ VĚCÍ A POMOC NA STADIONĚ.


Informace pro rodiče:

 • Z důvodu besídky třídy veverek bude výuka angličtiny v úterý 13.12. od 15:00 - 15:45 hod.

 • Rozpis besídek:
 • Středa 14.12. v 15:00 třída myšek
 • Středa 14.12. v 15:00 třída žabek
 • Čtvrtek 15.12. v 15:00 třída veverek

Informace k organizaci provozu MŠ v době od 19. - 23. 12. 2022

 • Pondělí 19. 12.

- výuka plavání třída žabek

 • v 9: 00 třída veverek navštíví Střední odbornou školu v Uherském Brodě, kde budou
  mít projekt na téma polytechnika.

 • Úterý 20. 12.
 • třída veverek nebude mít písničky. 

 • Středa 21. 12.
 • bude mít třída veverek Sporťák - míčové hry na ZŠ Vinohrady
 • děti budou potřebovat sportovní oblečení, obuv, pití - podepsané lahve, vše v batohu

 • v 9: 00 třída žabek navštíví Střední odbornou školu v Uherském Brodě, kde budou
  mít projekt na téma polytechnika.

 • Čtvrtek 22.12.
 • dle zjišťování docházky dětí budou třídy spojeny, v tento den nebude angličtina ani keramika.

 • Provoz MŠ v době Vánočních prázdnin:
 • MŠ bude uzavřena od 23. 12. - 1. 1. 2023

DIVADLO

VE ČTVRTEK 8.12. NAVŠTÍVÍ VŠECHNY TŘÍDY

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "VÁNOCE V NAŠÍ CHALOUPCE"

NA DOMĚ KULTURY. 


Z DŮVODU NEMOCI UČITELEK SE DÍLNIČKY
 PŘEKLÁDAJÍ NA STŘEDU 7.12.

VE STŘEDU 7.12. OD 14.45h - 16.15h

ZVEME RODIČE, PRARODIČE NA

ADVENTNÍ DÍLNIČKY S DĚTMI,

KDE SI MŮŽETE SPOLEČNĚ NĚCO

PRO RADOST VYTVOŘIT A ODNÉST DOMŮ .

DÍLNIČKY BUDOU PROBÍHAT VE TŘÍDĚ U ŽABIČEK A VEVEREK.


               VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Milí rodiče, nabízíme Vám fotografování dětí - Vánoční sada.

Fotografování proběhne 9.12.2022 v 9h.

Cena: malá sada - 270Kč PORTRÉT (1ks 15x22cm
                                                                  2ks 10x15cm
                                                                  4ks 3,5x4,5cm)

            malá sada - 270Kč POSTAVA (1ks 15x22cm
                                                                   1ks 13x19cm
                                                                    2ks 10x15cm)

             velká sada - 380Kč (obě sady dohromady PORTRÉT + POSTAVA).

Kdo má zájem, zapisujte se na soupis, který je na polici u hlavního vchodu. 


Z DŮVODU NEMOCI UČITELEK SE DÍLNIČKY
PŘEKLÁDAJÍ NA STŘEDU 7.12.


V ÚTERÝ 29.11. OD 14.45h - 16.15h

ZVEME RODIČE, PRARODIČE NA 

ADVENTNÍ DÍLNIČKY S DĚTMI,

KDE SI MŮŽETE SPOLEČNĚ NĚCO

PRO RADOST VYTVOŘIT A ODNÉST DOMŮ .

DÍLNIČKY BUDOU PROBÍHAT VE TŘÍDĚ U ŽABIČEK A VEVEREK.


INFORMACE PRO RODIČE

V ÚTERÝ 29. LISTOPADU PROBĚHNE

V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ OČÍ U ZAPSANÝCH DĚTÍ

VYBÍRÁME 200Kč


VE ČTVRTEK 10.11. ANGLIČTINA ODPADÁ
Z DŮVODU NEMOCI.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


LOGOPEDIE

VE ČTVRTEK 10.11. BUDE PROBÍHAT OD 6:45HOD.

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTI KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ 

LOGOPEDII PŘIVEDLI DO MŠ DŘÍVE.

DĚKUJEME. 


DIVADLO

VE ČTVRTEK 10.11. BUDE ZMĚNA,

Z DŮVODU NEMOCI HERCE, NAVŠTÍVÍME DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

"NEZBEDNÁ ČARODĚJNICE" NA DOMĚ KULTURY.

VYBÍRÁME Z FONDU 70Kč. 


Naše zahrada zve všechny velké i malé
v pondělí, 14.11., od 14:30h
na společné hrabání listí na zahradě MŠ.
Na závěr zahradu uspíme.  

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM RODIČŮM.


DIVADLO

VE ČTVRTEK 10.11. BUDE DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ

JAK SE BROUČEK ZTRATIL

VYBÍRÁME 65Kč z fondu.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

V ÚTERÝ 8.11. NAVŠTÍVÍ TŘÍDY ŽABKY A VEVERKY DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.

SEBOU: BATŮŽEK, PLÁŠTĚNKY, UZAVÍRATELNÉ PITÍ.

V PŘÍPADĚ DEŠTĚ BUDE DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ZRUŠENO.


Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ RUŠÍME KONZULTAČNÍ HODINY.

STŘEDA - ŽABIČKY,      ČTVRTEK - VEVERKY

O NÁHRADNÍCH TERMÍNECH VÁS BUDEME INFORMOVAT.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Vážení rodiče,

ve Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu "Koukají na nás správně?". Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

O termínu vyšetření budete informováni. V naší MŠ bude vyšetření zraku 29.11.2022 v 10:30h. 


PODZIMNÍ ČAS JE TADY A S NÍM ČAS BAREV, TVOŘENÍ A DÝNÍ

A TAK SI V TÝDNU OD 24.10.- 4.11.

NAZDOBÍME NAŠI ZAHRADU A VESTIBUL.

MŮŽETE DONÉST VYDLABANOU JAKKOLI TÉMATICKY NAZDOBENOU DÝNI, KTEROU UMÍSTÍTE PŘED MŠ NEBO OBRÁZEK K TÉMATU HALLOWEEN, KTERÝ ZAFOLIJUJEME A DÁME NA PLOT MATEŘSKÉ ŠKOLY.

1.11. DOPOLEDNÍ HALLOWEEN STEZKA S ÚKOLY PRO DĚTI

(ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ)

2.11. HALLOWEEN DEN VE ŠKOLCE, DĚTI SI MOHOU DONÉST KOSTÝMY, PŘEVLEKY


Prosíme rodiče dětí, které jsou přihlášeny do kroužku angličtiny,

aby uhradili částku 1 900Kč na účet

ČSOB: 159671033/0300, (vždy uvést název MŠ a jméno žáka) - není to účet naší MŠ !

Jakmile uhradí a odevzdají přihlášku všichni rodiče, začne výuka.

Děkujeme.


Prosíme rodiče, kteří ještě neuhradili sumu 200Kč, která byla odsouhlasena na rodičovské schůzce, aby tak učinili.

Děkujeme.


V pátek 7. 10. navštíví třída veverek knihovnu.

V pondělí 10.10. navštíví třída myšek knihovnu.

Ve čtvrtek 13.10. navštíví třída žabek knihovnu.


INFORMACE PRO RODIČE

V ÚTERÝ 11. ŘÍJNA

TŘÍDY MYŠIČEK A ŽABIČEK POJEDOU NA

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.

S SEBOU: BATŮŽEK , UZAVIR.PITÍ, PLÁŠTĚNKU, SPORTOVNÍ OBLEČENÍ


INFORMACE PRO RODIČE

V ÚTERÝ 11. ŘÍJNA DĚTI ZE TŘÍDY VEVEREK NAVŠTÍVÍ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA POLYTECHNICKOU VÝCHOVU NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE OBCHODNÍ.


Milí rodiče, zjišťujeme zájem o výuku angličtiny pro děti

- třída žabky a veverky.

Výuku by zajišťovali externí lektoři.

Podrobné informace jsou na webu MŠ.

20 lekcí - 1 900 Kč

Výuka by probíhala v prostorách MŠ v odpoledních hodinách (asi čtvrtek od 14:30 hod.) Dle počtu přihlášených dětí.

Prosíme zapište se a vyplňte přihlášku, kterou budete odevzdávat ve třídě. Prozatím neplaťte. Při naplnění kapacity počtu dětí by bylo potřeba zaplatit v příštím týdnu.

INFORMACE PRO RODIČE

PLAKÁT

PŘIHLÁŠKA


MILÍ RODIČE A DĚTI, ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ DRAKIÁDU.

VE STŘEDU 5. ŘÍJNA OD 15:15H

U HVĚZDÁRNY.

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE RUŠÍ.

DRAKIÁDA BUDE!!!


DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI
A VSTŘÍCNOST PŘI VOLBÁCH.


Rodičovská schůzka ze dne 13.9.2022 


PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH


DIVADLO V MŠ
V ÚTERÝ 8. BŘEZNA V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI DIVADLO KEJKLE- ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA.
VYBÍRÁME 60Kč


Čestné prohlášení


Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ!


Informace a závazné pokyny pro rodiče dětí navštěvujících školská zařízení zřizována městem Uherský Brod v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19!

Vážení rodiče, počet registrovaných emailů do fotogalerie je omezen. Tímto vás prosíme, abyste do rodiny registrovali pouze jednu emailovou adresu. Děkujeme

Fotografie budeme nadále vkládat jen na webové stránky Mš.