AKTUALITYDo konce měsíce června se logopedie nebude konat, další hodina bude v srpnu. V případě nutnosti kontaktujte p. Kubkovou na telefonu.


Informace ke schůzce rodičů nově přijatých dětí.


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020


Úplata březen, květen 2020


Provoz MŠ během letních prázdnin

Přihláška k prázdninovému provozu


Výsledky soutěže MŠ


Informace pro rodiče ze dne 5.5.2020

Čestné prohlášení


Úplata za vzdělávání


Inspirace pro rodiče


Žádost o přijetí do MŠ


OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ (Pozor změna!)

SPÁDOVÉ OBVODY MŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

DĚTSKÝ OČKOVACÍ KALENDÁŘ


     Informace pro rodiče


Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ!


Informace a závazné pokyny pro rodiče dětí navštěvujících školská zařízení zřizována městem Uherský Brod v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19!


Stanovení úplaty:

Úplata za předškolní vzdělávání


Vážení rodiče, počet registrovaných emailů do fotogalerie je omezen. Tímto vás prosíme, abyste do rodiny registrovali pouze jednu emailovou adresu. Děkujeme

Fotografie budeme nadále vkládat jen na webové stránky Mš.