Menu:Sample News feedSample News feed

Co nabízíme vašim dětem

Speciální program

  • Individuální logopedická péče poskytovaná speciálním pedagogem a logop.asistentkami
  • Píšeme podle písniček – vizuální-akustická metoda pro děti před vstupem do školy

Doplňkový program

  • Angličtina hrou – získávání povědomí o cizím jazyku, osvojení slov, slovních spojení
  • Keramika - tvořivá práce s hlínou

Pohybový program

  • cvičení dětí v sokolovně – rozvíjení pohybových dovedností, cvičení odvahy
  • předplavecký výcvik
Adaptační program
  • Klubíčko - hrátky a tvoření s dětmi v předadaptačním a adaptačním období

Kulturní program

  • návštěva divadelních představení, koncertů, výstav
  • oživování lidových zvyků a tradic
  • návštěva dopravního hřiště