Menu:Sample News feedSample News feed

Náš školní vzdělávací program

"Pojďme si hrát, cvičit, zpívat, vesele se na svět dívat"

Vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Opírá se o nejnovější poznatky vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku.