Menu:Sample News feedSample News feed

Hlavní činnost naší MŠ

Zajišťování předškolní výchovy podporující zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí a vytváření optimálních podmínek pro individuální rozvoj. Vytváření základních předpokladù jejich pozdějšího vzdělávání.