Menu:Sample News feedSample News feed

Novinky

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528.

Seznam uchazečů

		Uchazeč – registrační číslo výsledek řízení
		01                   přijat/a
		02                   přijat/a
		03                   přijat/a
		04                   přijat/a
		06                   přijat/a
		07                   přijat/a
		08                   přijat/a
		09                   přijat/a
		10                   přijat/a
		11                   přijat/a
		12                   přijat/a
		13                   přijat/a
		14                   přijat/a
		15                   přijat/a
		17                   přijat/a
		20                   přijat/a
		21                   přijat/a
		22                   přijat/a
		24                   přijat/a
		25                   přijat/a
		27                   přijat/a
		28                   přijat/a
		29                   přijat/a
		30                   přijat/a
		31                   přijat/a
		32                   přijat/a
		33                   přijat/a
		34                   přijat/a
		35                   přijat/a
Schůzka nově přijatých dětí do mateřské školy od 1.9.2016 se koná v pondělí 20.6.2016 v 15:30 hod v MŠ.Datum zveřejnění:26.5.2016Vydala ředitelka školy: Bc.Vladimíra Mahdalová

Archiv novinek »