Menu:Sample News feedSample News feed

Vítejte na stránkách Mateřské školy Svatopluka Čecha

Jsme trojtřídní mateřská škola. Našim krédem je spokojenost dětí a jejich rodičů. Máme zájem o skutečné partnerství a spoluúčast rodičů na našem vzdělávacím programu.

Usilujeme o to

  • aby se děti cítily v naší mateřské škole spokojeně, bezpečně a příjemně
  • abyste nám své děti s důvěrou svěřovali
  • aby se vaše děti optimálně rozvíjely, byly aktivní při vzdělávacích činnostech, měly dostatek pohybu
  • aby zde smysluplně prožily den

 

 

MÍLÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK ZAHAJUJEME VE ČTVRTEK 1.9. DĚTI ČEKÁ V 9 HODIN DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE.

 

 

 

 

26.5.2016 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528.

7.3.2016 Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016/2017

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017 si můžete vyzvednout v MŠ ve dnech 13. a 14. dubna 2016 od 10 do 16 hod v rámci dne otevřených dveří v naší mateřské škole. Žádost je rovněž k dispozici ke stažení na webových stránkách školy v sekci "Dokumenty."

Příjem vyplněných a potvrzených žádostí proběhne ve čtvrtek 28.4. 2015 od 8:00 do 16:00 Přineste s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

Archiv novinek »