Menu:Sample News feedSample News feed

Vítejte na stránkách Mateřské školy Svatopluka Čecha

Jsme trojtřídní mateřská škola. Našim krédem je spokojenost dětí a jejich rodičů. Máme zájem o skutečné partnerství a spoluúčast rodičů na našem vzdělávacím programu.

Usilujeme o to

  • aby se děti cítily v naší mateřské škole spokojeně, bezpečně a příjemně
  • abyste nám své děti s důvěrou svěřovali
  • aby se vaše děti optimálně rozvíjely, byly aktivní při vzdělávacích činnostech, měly dostatek pohybu
  • aby zde smysluplně prožily den

 

ZÁPIS DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ pro školní rok 2017/2018 bude probíhat ve čtvrtek

4. května 2017 od 8:00 do 16:00 hod

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 :

-         k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty

-          k vyzvednutí od 4. dubna 2017 kdykoliv v MŠ

Zveřejněny jsou rovněž:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

K zápisu přineste s sebou potvrzenou žádost, občanský průkaz a rodný list dítěte.

Školský obvod naší MŠ: A. Dvořáka, B. Smetany, Františka Bára, Františka Janáčka, Františka Kožíka, Havlíčkova, Jana Švermy, Ječná, Jiráskova, Josefa Herčíka, Květná, Na Dlouhých, Na Chmelnici, Na Láně, Palackého, Pod Valy, Prosná, Sadová, Svatopluka Čecha, Tyršovy sady, U Sboru, U Stadionu, U Špitálu, Weberova, U Nádraží, U Žlebu, Žitná, 9. května, 28. Října.

 

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV výzva č. 02_16_022 - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže škole při společném vzdělávání dětí a to možností personálního posílení.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 02_16_022 naleznete v sekci Dokumenty.