Menu:Sample News feedSample News feed

Vítejte na stránkách Mateřské školy Svatopluka Čecha

Jsme trojtřídní mateřská škola. Našim krédem je spokojenost dětí a jejich rodičů. Máme zájem o skutečné partnerství a spoluúčast rodičů na našem vzdělávacím programu.

Usilujeme o to

  • aby se děti cítily v naší mateřské škole spokojeně, bezpečně a příjemně
  • abyste nám své děti s důvěrou svěřovali
  • aby se vaše děti optimálně rozvíjely, byly aktivní při vzdělávacích činnostech, měly dostatek pohybu
  • aby zde smysluplně prožily svůj den

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč – registrační číslo

 

Výsledek řízení

01

přijat/a

02

přijat/a

03

přijat/a

04

přijat/a

06

přijat/a

08

přijat/a

09

přijat/a

12

přijat/a

13

přijat/a

14

přijat/a

15

přijat/a

16

přijat/a

17

přijat/a

18

přijat/a

19

přijat/a

22

přijat/a

23

přijat/a

24

přijat/a

25

přijat/a

29

přijat/a

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do mateřské školy od 4.9.2017 se koná ve středu 14.6.2015 v 15:30 hod v MŠ.

Datum zveřejnění : 26.5.2017                      

Vydala: ředitelka školy :   Bc.Vladimíra Mahdalová

 

 

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV výzva č. 02_16_022 - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže škole při společném vzdělávání dětí a to možností personálního posílení.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 02_16_022 naleznete v sekci Dokumenty.